Kapka Naděje

Setkání Banky pupečníkové krve

5. listopadu 2004 se v Kongresovém sále nemocnice Na Homolce sejdou již popáté spolupracovníci projektu Banka pupečníkové krve ČR z řad lékařů, sester, laborantek a jiných odborných pracovníků z celé republiky, aby si zde vyměnili své zkušenosti, poslechli nové poznatky a seznámili se se současným stavem a plány Banky pupečníkové krve na další období. Součástí setkání bude i prezentace nově navázané spolupráce Banky pupečníkové krve ČR s Nadačním fondem Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa