Kapka Naděje

Sdružení

Agentura PART, a.s., která je výhradním organizátorem všech koncertů a dětských dní pro Nadační fond Kapka naděje, se rozhodla založit dobrovolné sdružení lidí a společností spřízněných s Kapkou naděje. Jeho členové získají nárok na bezplatnou účast na všech benefičních koncertech pro Kapku naděje a dále výhody a slevy při zadávání inzerce v časopise Partžurnál, který Agentura PART vydává. Na stránkách tohoto časopisu budou také jednotliví "příznivci" Kapky naděje postupně představováni.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa