Kapka Naděje

SAMSUNG A ASEKOL S KAPKOU POMÁHAJÍ V FN HRADEC KRÁLOVÉ

Dne 12. 6. 2014 od 11:00 hodin se ve Fakultní nemocnici Hradec Králové konalo předání daru v hodnotě 250 000,- Kč pro Dětskou kliniku FN Hradec Králové. Na daru v podobě čističky vzduchu, pulzního oxymetru, kojeneckých vah a dalšího potřebného zařízení a vybavení se Nadační fond podílel částkou ve výši 100 000,- Kč.
Při jedinečném předání byli přítomni i velkorysí partneři. Za společnost ASEKOL s.r.o. byl přítomen ředitel obchodního a marketingového oddělení Karel Krejsa a za společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. ředitel úseku péče pro zákazníky společnosti David Mrzena. Nadační fond při předání daru reprezentovala prezidentka Nadačního fondu Vendula Svobodová a po jejím boku byla přítomna  i ředitelka Elen Švarcová.
Pod názvem čistička vzduchu a kojenecké váhy si všichni umíme představit úkol a význam těchto přístrojů. Jinak tomu ale je u pulzního oxymetru. Ten je využívaný po celém světě například na jednotkách intenzivní péče, ambulantních pracovištích, operačních sálech, novorozeneckých odděleních, ale i v domácí péči či veterinární medicíně. Je to přístroj, který měří nasycení krve kyslíkem.
 
Všem partnerům a osobám, kteří se podíleli na tomto daru srdečně děkujeme.

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa