Kapka Naděje

ROSSMANN, spol. s r.o., předal šeky v hodnotě 5.610.028,- Kč

 

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., oslavila své patnáctileté výročí na českém trhu akcí s názvem 5.000.000 pro dětský úsměv, při které bylo vybráno 5.610.028 Kč. Částka byla rovným dílem rozdělena mezi Nadaci Naše dítě a Nadační Fond Kapka Naděje. Slavnostní předání šeků se konalo 16. září 2009 v prostorách Rezidence primátora v Praze za účasti představitelek obou nadací, Venduly Svobodové a ing. Zuzany Baudyšové, pražského radního Jiřího Janečka a zástupců společnosti ROSSMANN.

 

„Považuji za svou osobní i firemní povinnost se o náš úspěch podělit se společností, která nám umožnila růst a prosperovat za těch uplynulých 15 let,“ vysvětluje motivaci k uspořádání této akce Florian Knauer, generální ředitel společnosti ROSSMANN pro Českou republiku. „Vytyčili jsme si ambiciózní cíl vybrat 5.000.000 korun pro dětský úsměv a předčili jsme dokonce i naše vlastní očekávání tím, že se nám podařilo vybrat úžasnou částku 5.610.028 korun,“ dodává. K této částce pomohl každý, kdo zakoupil ve dnech 10. 8. – 15. 8. 2009 v drogeriích a parfumeriích ROSSMANN výrobek označený speciálním logem.

 

Cílová částka 5.610.028 Kč byla rozdělena mezi konkrétní projekty Nadačního fondu Kapka naděje a Nadace Naše dítě. „Je nám ctí, že jsme měli možnost spolupodílet se na práci Nadačního fondu Kapka Naděje a věnovat částku 2,8 milionu korun nemocnici Motol na boj s leukémií. Zároveň jsme hrdi i na to, že výtěžkem z této akce podpoříme i práci Nadace Naše dítě za vedení ing. Baudyšové. Mnoho z nás mělo možnost vyrůstat v úplných a fungujících rodinách, ale ne všechny děti měly toto štěstí. A zatímco leukémie je záležitost, která může být vnímána jako lidské neštěstí, osud zanedbávaných dětí je zaviněn lidmi, a proto je mnohem těžší toto snášet a nějakým způsobem tolerovat,“ shrnuje Florian Knauer.

 

Za Nadační fond Kapka naděje převzala šek ve výši 2.805.014 Kč z rukou generálního ředitele společnosti ROSSMANN Floriana Knauera Vendula Svobodová. „Ceníme si podpory, kterou společnost ROSSMANN Nadačnímu fondu Kapka naděje projevila. Velice nás těší i fakt, že si velké společnosti uvědomují potřebnost podpory důležitých projektů týkajících se života a zdraví našich dětí,“ uvedla Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje. Peníze od společnosti ROSSMANN poputují na pražskou Kliniku dětské hematologie a onkologie v Motole na nákup robota pro monitorování virové infekce. „Sponzorský dar společnosti ROSSMANN, robotický systém Biotek, významným způsobem urychlí, zefektivní a zpřesní přípravu biologických vzorků v laboratořích Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole. Zlepší se tak účinnost monitorování průběhu léčby dětské leukémie a období po transplantaci kostní dřeně,“ doplňuje prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. 

 

Šek pro Nadaci Naše dítě ve výši 2.805.014 Kč předal generální ředitel společnosti ROSSMANN Florian Knauer zakladatelce nadace ing. Zuzaně Baudyšové. „Nadace Naše dítě si velmi váží partnerství v akci 5.000.000 pro dětský úsměv. Máme velkou radost  z výsledku akce, který podpoří významné projekty ochrany dětí. Pomůže opuštěným dětem, umístěným v Klokáncích Fondu ohrožených dětí, dětem, které potřebují odborné služby Dětského krizového centra v Praze, a posílí kampaň Stop násilí na dětech, která zvyšuje informovanost a osvětu na pomoc ohroženým dětem,“ říká Zuzana Baudyšová.

 

K jejím slovům se připojuje i předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková: „Velice nás potěšilo, že jsme byli vybráni mezi obdarovanými z tak prestižní charitativní akce společnosti ROSSMANN. Je to pro nás nesmírná hmotná pomoc, protože státní příspěvek na děti v Klokáncích pokrývá jen asi dvě třetiny nezbytných nákladů na jejich provoz a je mnohem nižší, v průměru o 40 procent, než vynakládané náklady státu na ústavní výchovu. Přitom na některé Klokánky jsme nedostali žádnou státní dotaci. Zajistit zbývající prostředky ze sbírek a darů sponzorů je v současné době krize v podstatě nemožné. Návštěva ředitele společnosti ROSSMANN a tak mimořádně vysoký finanční dar jsou pro nás i velikou psychickou a morální podporou.“

 

O tom, že se jednalo o úspěšnou akci, která si zaslouží pozornost, svědčí i záštita hlavního města Prahy nad touto akcí. „Věřím, že získané peníze pomohou dětem, které řeší nelehkou životní situaci. Tím dostávají šanci a zejména motivaci se svým mnohdy nelehkým osudem bojovat. Na této akci je také vidět, že společnost není k jejich případům lhostejná a snaží se pomáhat. Proto jsem přesvědčen, že akce tohoto charakteru mají velký význam a je třeba je podporovat,“ říká radní hlavního města Prahy Jiří Janeček s tím, že poděkování patří za zorganizování této akce firmě ROSSMANN a také oběma charitativním organizacím.

 

ROSSMANN, spol. s r.o.

Společnost ROSSMANN, spol. s r.o., provozuje širokou síť prodejen drogerie a parfumerie. V celkem 110 pobočkách po celé České republice nabízí přes 13 000 výrobků a za 15 let působení obsloužila více než 115 milionů zákazníků. Zakladatelem sítě drogerie a parfumerie ROSSMANN v České republice je Dirk Rossmann – majitel drogistických obchodů v Německu. Ve Spolkové republice Německo je považován za vynálezce konceptu drogistického trhu a jeho podnik patří dnes se svými více než 2000 prodejnami a zhruba 24 000 zaměstnanci k nejúspěšnějším drogistickým obchodům v Německu, Polsku, Maďarsku a také v České republice. Drogerie a parfumerie ROSSMANN nabízí velkou šíři sortimentu. Velkou část sortimentu tvoří výrobky prezentované pod vlastní značkou, které se vyznačují především výhodným poměrem vysoké kvality a velmi příznivé ceny. Mnoho z těchto výrobků je ohodnoceno renomovanými testy  ÖKO-test nebo Stiftung Warentest, které jsou zaměřeny na posuzování kvality výrobků. Více na www.rossmann.cz

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa