Kapka Naděje

ROBOTICKÝ SYSTÉM BIOMEK FN MOTOL

NADAČNÍ FOND KAPKA NADĚJE PŘEDAL ROBOTICKÝ SYSTÉM BIOMEK ve FN MOTOL
TISKOVÁ ZPRÁVA
 
V Praze 26. února 2010
 
 Nadační fond Kapka naděje slavnostně předal FN Motol dne 25. února 2010 ve 14.00 hod. robota pro monitorování virové infekce BIOMEK NXp včetně příslušenství. Tento robot, který zpracovává biologický materiál a připravuje ho pro finální analýzu, byl věnován Klinice dětské hematologie a onkologie za přítomnosti Františka Wagnera a Vladimíra Mikela, jednatelů společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. a prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové.
 
 Finanční podpora na nákup robota pochází z výtěžku akce „5.000.0000 Kč pro dětský úsměv“, kterou v srpnu 2009 uspořádala společnost ROSSMANN a oslavila tak 15 let na českém trhu. Výrobky, které se do projektu zapojily byly označené speciálním logem a výtěžek z jejich prodeje dosáhl úctyhodných 5.610.028 korun. Společnost ROSSMANN věnovala NF Kapka naděje částku 2.805.014 korun právě na nákup tohoto potřebného robota.
 
„Považuji za svou osobní i firemní povinnost se o náš úspěch podělit se společností, která nám za těch uplynulých 15 let umožnila růst a prosperovat. Je nám ctí, že jsme měli možnost spolupodílet se na práci Nadačního fondu Kapka Naděje a věnovat peníze na boj s leukémií.,“ řekl jednatel společnosti ROSSMANN František Wagner.
 
„BIOMEK je robotický systém, který umí přesně a rychle nahradit práci člověka při přípravě vzorku krevních buněk. Robot pracuje na principu osmi nezávisle se pohybujících pipetovacích hlav. Tyto pipetovací hlavy přenášejí přesně daná množství kapaliny mezi zkumavkami s reagenciemi a vzorky s buňkami pacientů. Umí buňky též udržovat v tělesné teplotě a přitom přidávat určené reagencie. Dokáže pracovat s připravenými programy i mimo běžnou pracovní dobu, což umožňuje zahrnout do diagnostické praxe i prozatím výzkumné metody jejichž provedení přesahuje 12 hodin. Využit bude pro monitorování rozvoje imunitní odpovědi buněk pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby proti život ohrožujícím virům (především proti Cytomegaloviru)“, vysvětlil MUDr. Tomáš Kalina Ph.D.
  foto: Lucie Vítková

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa