Kapka Naděje

Rekordní počet dárců v registru kostní dřeně - tisková konference

(Praha, 12. 9. 2017) 2 118 – přesně tolik lidí se za prvních devět měsíců tohoto roku přihlásilo do Českého registru dárců krvetvorných buněk, což je historicky nejvyšší počet zaregistrovaných dárců. K takovému nárůstu výrazně přispělo zvýšení horní věkové hranice pro vstup do Registru z 35 na 40 let a navázání nové spolupráce se společností Shell Czech Republic a.s. a s Nadačním fondem Kapka Naděje, která umožnila financování vstupních vyšetření nově zařazených potenciálních dárců. K dnešnímu dni, deset měsíců po zvednutí věkové hranice, do Registru vstoupilo 1 132 nových dárců právě v tomto věkovém rozmezí.

Rekordní rok – i tak by se dal bez nadsázky nazvat rok 2017 v Českém registru dárců krvetvorných buněk. Nejen, že se do něj letos přihlásilo historicky nejvíce dárců, ale celkový počet všech evidovaných se blíží pomyslné hranici 30 000. Celkem je k 1. září 2017 v Českém registru dárců krvetvorných buněk zaregistrováno 27 443 dárců, na celém světě jich pak je více než 31 milionů. Cesta od dárce k příjemci není vždy jednoduchá. „Najít vhodného dárce není snadné. Hlavním kritériem pro výběr je shoda v tzv. HLA systému. Pro darování je potřeba, aby se dárce s pacientem shodovali nejlépe v deseti znacích z deseti. Kombinací těchto znaků jsou milióny, čímž je výběr dárce velmi složitý a komplikovaný. A proto jsem moc ráda, že počet zaregistrovaných dárců neustále stoupá,“ říká Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM a dodává: „Náš Registr zprostředkuje ročně přibližně přes 100 transplantací kostní dřeně. Obecně je však problém s finanční stránkou věci. Vstupní vyšetření dárců totiž není hrazeno ani ze státního rozpočtu, ale ani z veřejného zdravotního pojištění. Testování by tak nebylo možné bez finanční podpory nezávislých subjektů.“

Přesně před rokem, v září roku 2016, proto byla navázána úzká spolupráce s Nadačním fondem Kapka Naděje a jejím prostřednictvím se společností Shell Czech Republic a.s., která spolufinancuje právě   testování nově zařazených potenciálních dárců kostní dřeně. Společnost Shell Czech Republic dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapka Naděje projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů. Darovaná částka dosud umožnila registru otestovat téměř 2 000 nových dárců. „Společnost Shell dlouhodobě podporuje prostřednictvím Nadačního fondu Kapka Naděje nejrůznější projekty v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby dětských pacientů. Přesně před rokem jsme začali spolupracovat i s Českým registrem dárců krvetvorných buněk a mám velkou radost, že již po prvním roce jsou vidět první úspěchy. V letošním roce jsme Registru prostřednictvím Kapky naděje věnovali 1 milión korun na vstupní vyšetření. K dnešnímu dni se do něj přihlásilo podstatně více dárců než za celý loňský rok, což je skvělé a doufám, že toto číslo dále poroste. Děkujeme tímto našim věrným zákazníků, kteří společně s námi pomáhají,“ vysvětluje Pavel Los, generální ředitel Shell Czech Republic a.s.

Spolupráce se nevztahuje jen na finanční podporu Registru, ale také na pomoc při propagaci dárcovství kostní dřeně a při samotných náborech nových dárců. „Jsem velice ráda, že možná i díky rozšíření naší pomoci o Český registr dárců krvetvorných buněk vzrostl tento rok rekordně počet registrovaných dárců kostní dřeně. Tito potencionální dárci dávají zcela nezištně poslední naději těžce nemocným dětem, a za to jim patří můj velký obdiv. Rozšíření naší pomoci o Registr by se nám nepodařilo bez našeho dlouhodobého partnera, společnosti Shell Czech Republic a.s., kterému za to velice děkujeme,“ Vendula Pizingerová, prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje.

Ročně v České republice onemocní přibližně 100 pacientů některým typem leukémie a 1 000 pacientů různými poruchami krvetvorby, které je možné léčit transplantací kostní dřeně. Dárcovství kostní dřeně je zcela dobrovolné, bezplatné a anonymní. „Nemocných, kteří potřebují pomoct, přibývá. Každý dárce, který podstoupí odběr kostní dřeně, dává nezištně naději na uzdravení pacienta. Jediným oceněním dárce je dobrý pocit ze záchrany lidského života. Proto jsme uvítali, že byla schválena a podepsána novela zákona o daních z příjmu, která zvyšuje daňové zvýhodnění bezúplatných dárců krve a kostní dřeně. Dárci, kteří podstoupí samotný odběr kostní dřeně si budou moci nově odečíst od daňového základu 20 000 Kč,“ vysvětluje Bc. Gabriela Hošková, koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa