Kapka Naděje

Rekondiční pobyt dětí

Děti z oddělení hematologie z FN Motol pobývaly na rekondičním pobytu v Severních Čechách. Dne 3.7.2007 v Liberci pro ně proběhla akce se záchranáři na místním letišti. Přinášíme vám fotografii z tohoto milého setkání.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa