Kapka Naděje

Podpora regionálních nemocnic

Od roku 2002 se pomoc nadačního fondu rozšířila i o podporu pediatrií a regionálních nemocnic. V současné chvíli spolupracujeme s více než 30 regionálními nemocnicemi po cele ČR. Jsme navíc rádi, že se nám počet těchto nemocnic a oddělení daří stále rozšiřovat.

Jedná se o podporu často podfinancovaných pracovišť, která zajišťují lokální pomoc a léčbu dětí s širokým spektrem diagnóz. Právě tyto nemocnice poskytují akutní a prvosledovou pomoc nemocným dětem a jsme rádi, že můžeme pomáhat ke zkvalitňování péče – lokálně v regionech.