Kapka Naděje

První ročník ozdravného pobytu pro vážně nemocné děti léčené na Pediatrické klinice FN Motol

NF Kapka naděje pořádal letos první ročník ozdravného pobytu pro děti  Pediatrické kliniky FN Motol, které jsou váženě nemocné a jejich zdravotní stav vyžaduje péči zdravotnického personálu, pro děti po transplantacích a s jiným vážným onemocněním.  Tábor měl název Pohádková země našich skřítků – herní terapeutka z FN Motol pro děti připravila bohatý program.

Níže poděkování pana doktora Jakuba Ziega, Pediatrická klinika FN Motol.

Vážená paní ředitelko,
 
děkuji za podporu Vaší nadace našemu táboru. Strávili jsme krásných 5 dni v Chrustenicích. Děti byly nadšené, pro některé to byla jediná příležitost, jak se dostat do přírody a vyzkoušet si různé aktivity, program byl bohatý a počasí nám pralo. Ohlasy maminek byly také pozitivní. Doufám, že v tradici tábora budeme moci pokračovat i v dalších letech a že se eventuelně i připojí více dětí z ostatních nemocnic.
 
S pozdravem
 
MUDr. Jakub Zieg, Pediatricka klinika FN Motol  

Foto: Lukáš Caha

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa