Kapka Naděje

První pomoc v roce 2017 putovala do Olomouce

Ani v novém roce NF Kapka naděje nezahálí, a již od samého začátku pomáhá tam, kde je potřeba. Z kraje ledna, konkrétně dne 10. 1. 2017 náš nadační fond předal ve Fakultní nemocnici Olomouc dar v podobě 15 kusů infuzních pump.  Tento dar v celkové hodnotě 350 000 Kč byl určen na oddělení dětské hematologie a hemato-onkologie. Kapka naděje je hrdá na spolupráci se společností Huawei, která prostřednictvím nadačního fondu v tento den darovala dětským pacientům na oddělení jeden notebook. Kapka předala tento dar s dobrým pocitem, že bude sloužit jak pro zábavu, tak i pro vzdělávání pacientů.

V tento slavnostní den byla přítomna zakladatelka a prezidentka fondu paní Vendula Pizingerová a jeho ředitelka Elen Švarcová. Za nemocnici byl přítomen MUDr. Zbyněk Novák, vedoucí lékař hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, Mgr. Světlana Kašubová, vrchní sestra Dětské kliniky FN Olomouc a tiskový mluvčí FN Olomouc Bc. Egon Havrlant.

„Pomoci si velmi vážíme a Nadační fond Kapka naděje nás podporuje dlouhodobě. Přístrojová technika, jako jsou právě infuzní pumpy, je pro péči o naše dětské pacienty velmi potřebná. Nové pumpy využijeme zejména při léčbě hematoonkologických diagnóz, kdy každé z těchto vážně nemocných dětí má v průběhu hospitalizace mnohdy tři až čtyři pumpy u lůžka současně. Potřebné ale budou i v péči o další pacienty našeho hemato-onkologického oddělení, kde léčíme děti s nejrůznějšími onemocněními krve a krvetvorby.“ uvedl tiskový mluvčí FN Olomouc Bc. Egon Havrlant.

Video z celého předání naleznete zde: http://www.tvmorava.cz/clanek/2522/kapka_nadeje_predala_dar_detske_klinice_fnol

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa