Kapka Naděje

Připravujeme dárek - rekonstrukci herny a denní místnosti pro hospitalizované děti a jejich rodiče.

Herna se nachází v prostorách Transplantační jednotky kostní dřeně Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol. 

Protože se jedná o dárek odhalíme Vám konečnou přestavbu až po předání  19. 6. v rámci tiskové konference k výročí 25 let transplantační jednotky.

 
Děkujeme, že s námi pomáháte.
NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa