Kapka Naděje

Primátorský den solidarity pro Kapku naděje 17.9.2005 v Liberci

Letos již podruhé je Nadační fond Kapka naděje partnerem jedné zajímavé aktivity. V roce 2002 vznikla v reakci na ničivé povodně akce s názvem Primátorský den solidarity. Ten se od té doby v Liberci každoročně na podzim opakuje. V loňském roce proběhla benefice pod názvem Primátorský den solidarity pro Kapku naděje. Jejím cílem bylo získat finanční prostředky na zakoupení speciálního lůžka intenzivní péče BabyTherm. A podařilo se! Přístroj za téměř 600 tisíc korun slouží od 3. března 2005 dětským pacientům novorozeneckého oddělení Krajské nemocnice Liberec 17.9.2005 na libereckém náměstí Dr.E.Beneše tato krásná tradice pokračuje. Letos si klade za cíl získat finanční prostředky na zakoupení dalšího přístroje pro Dětské a novorozenecké oddělení Krajské nemocnice v Liberci. Jedná se o pacientský monitor pro novorozence – Monitor Gamma XL. Tento přístroj patří k dovybavení „loňského“ BabyThermu a je určen pro sledování a měření základních životních funkcí jako jsou dechová frekvence, srdeční frekvence, saturace a neinvazivní měření krevního tlaku. Kapka naděje opět pomůže.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa