Kapka Naděje

Nymburská nemocnice převzala dary od Kapky Naděje

Nemocnice Nymburk 

Soubor lékařských přístrojů a dalšího vybavení věnoval novorozeneckému oddělení nymburské nemocnice Nadační fond Kapka Naděje, a to v celkové hodnotě převyšující 112.000 korun. 

„Veškeré vybavení bude sloužit ke zvýšení úrovně péče na gynekologicko-porodnickém oddělení. Nesmírně si vážíme přízně Nadačního fondu Kapka Naděje. Díky jeho vstřícnosti můžeme ušetřené prostředky věnovat na jiné potřebné věci,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o.

Štědrost nadačního fondu se promítla do pořízení Ultrazvukového inhalátoru OMRON + 1x BTK v hodnotě 27.530 korun, přístrojů Sinks OKIOLUS 1200 DUO v částce 7.343 korun a Perfusor Compact v hodnotě  25.410,- Kč, dvou lůžek včetně matrací Mimi za 24.365 korun a jednoho kusu pojízdné LED vyšetřovací lampy typu X350LM v hodnotě 27.678 korun. Přístroje byly zakoupeny z výtěžku projektu Čtení pomáhá

Trvalou přízeň nadačního fondu oceňuje i starosta města Nymburk, PhDr. Pavel Fojtík: „Vnímám jako velmi přínosné, že zde existuje někdo, kdo na nemocnici myslí a kdo je ochoten jí dlouhodobě pomáhat. Veškeré dary jsou smysluplně vybírány a využívány, denně pomáhají v péči o novorozence. Nadačnímu fondu Kapka Naděje proto za město velice děkuji.“

Novorozenecké oddělení nymburské nemocnice získalo v minulosti od Nadačního fondu Kapka Naděje přístroje potřebné k péči o narozené děti v hodnotě více než 540.000 korun.

 

 

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa