Kapka Naděje

Předání vybavení pro Dětskou kliniku FN Olomouc v celkové hodnotě půl milionu korun

Praha, Olomouc 2.11.2011 – Ve středu 2. listopadu 2011 došlo ve Fakultní nemocnici Olomouc k předání nemocničního vybavení, které dětskému oddělení této nemocnice věnoval NF Kapka naděje. Tato moderní zařízení byla zakoupena NF Kapkou naděje za finanční prostředky z výtěžku benefičního koncertu Strom naděje a splněných přání.
Nemocným dětem tak budou při léčbě pomáhat lineární dávkovače Module DPS, které se využívají k přesnému podávání léků. Tyto moderní přístroje zcela splňují všechny požadavky bezpečnosti pro pacienty a snadnou obsluhu pro personál. Léčbu malých pacientů díky NF Kapka naděje zkvalitní i průtokové ohřívače transfúzí a infúzí, pulsní oxymetr a speciální lůžka typu PLN- N85- T spolu s matracemi. Tento typ lůžka je vybaven funkcí Trendelenburg s mechanickým a elektrickým ovládáním zádového a stehenního dílu. NF Kapka naděje předal také infúzní pumpu, která umožňuje bezpečné a přesné dávkování léčiv.
„Díky pomoci Kapky naděje jsme mohli zkompletovat moderní vybavení dětského hematoonkologického oddělení jak z hlediska přístrojového vybavení pro léčbu, tak i z hlediska komfortu našich malých pacientů. Polohovací postele jsou pro děti, které se u nás léčí s onkologickým onemocněním krve a krvetvorby, velmi podstatné. V průběhu agresivní chemoterapie jsou nuceny trávit na lůžku řadu týdnů a kvalitní postele se mohou příznivě podílet na ovlivnění rizika komplikací spojených s léčbou,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Malým pacientům jsem přivezli krásné dárky od od Nadace společnosti LEGO 
Toto předání se mohlo uskutečnit také díky váženému partnerovi NF Kapka naděje, internetovému slevovému portálu Nebeslev s.r.o., který věnoval NF Kapka naděje  šek v hodnotě 120 000Kč v rámci koncertu Strom naděje a neb 7 splněných přání  
 
Děkujeme za podporu, všem naši příznivcům.
 
 
NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa