Kapka Naděje

Předání šeku z Irska

prodej pohlednic v Irsku Dne 8.10.2007 NF Kapka naděje navštívily manažerky společnosti Tim Lewis Recruitment paní Karen MC Connell ( zástupce z Irska ) a paní Jana Kovářová ( zástupce Česká republika ) předaly šek v hodnotě 33 589,- jedná se o část výtěžku prodeje pohlednic v Irsku.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa