Kapka Naděje

Předání minibusu Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol

Dne 28. 1. 2013 v 11.00 hodin slavnostně předal Nadační fond Kapka naděje Klinice dětské hematologie a onkologie ve FN Motol komfortní 17- ti místný minibus Fiat Ducato Maxi v celkové hodnotě 1,094.430,- Kč. Nový a bezpečný minibus, který bude vozit malé pacienty z Kliniky dětské hematologie, onkologie a pediatrické kliniky na vyšetření a na ozdravné pobyty byl zakoupen z výtěžku koncertu za velkého přispění společnosti Dr. Max. 
Slavnostního předání se osobně zúčastnil přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., který uvedl: „Minibus darovaný Kapkou naděje FN Motol dne 28. 1. 2013 bude přednostně sloužit pro převoz dětských pacientů a jejich doprovodu z lůžkového oddělení Kliniky dětské hematologie a onkologie k léčbě ozařováním v pavilonu radioterapie v areálu nemocnice, bude rovněž využit k převozu pacientů, personálu a biologických vzorků z ambulancí kliniky, které jsou vzdáleny od budovy dětské nemocnice. Nahradí již dosluhující dopravní prostředek a umožní poskytnout našim pacientům a jejich rodinám kvalitní péči.“ 
Naše poděkování patří zejména klientům lékáren Dr.Max. Právě oni totiž položili vedle našich lékárníků základy milionového daru s cílem zakoupení minibusu pro Kapku naděje.  Celkovou výší vybraných prostředků tak prokázali, že mají velká srdce. Naší společnosti je "ctí, že může být partnerem Kapky naděje a pomoci dětem", uvedl Ing. Mgr. Pavel Vajskebr, generální ředitel společnosti Dr. Max.
Předání minibusu se samozřejmě zúčastnila prezidentka Nadačního fondu Vendula Svobodová spolu s ředitelkou Nadačního fondu Elen Švarcovou a za štědrého dárce byla přítomna Ing. Jitka Měchurová Ing. Barbora Svobodová.
Malým pacientům přejeme šťastnou cestu a dárcům za jejich štědrou podporu děkujeme.

 Děkujeme, že s námi pomáháte NF Kapka naděje

Jednorázová DMS Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, NF KAPKA NADĚJE obdrží 27 Kč. DMS Roční podpora. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK KAPKANADEJE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa