Kapka Naděje

Předání lůžka pro Transplantační jednotku FN Motol

20.12. jsme Transplantační jednotce ve FN Motol předali Lůžko Eleganza včetně antidekubitní matrace od společnosti LINET s.r.o. Jsme rádi, že  můžeme pomáhat tam, kde naši pomoc potřebují.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa