Kapka Naděje

Předání druhé poloviny z finančního daru od společnosti Penny Market s.r.o.

V období od 12.7. do 31.8.2013 společnost Penny Market s.r.o. spolu se svými dodavateli zahájila akci na pomoc nadačnímu fondu Kapka naděje. Z prodeje vybraných produktů byla předána nadačnímu fondu Kapka naděje částka 1 086 874,- Kč.
Celková částka byla rozdělena na dvě poloviny, přičemž byly obě dvě použity na dětské kliniky v regionálních nemocnicích v Hradci Králové a v Plzni. Slavnostní předání v Hradci Králové se již konalo 10. 1. 2014 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Druhá polovina byla předána dnes v pátek 17. 1. 2014 v 11,00 ve Fakultní nemocnici v Plzni.
Fakultní nemocnice Plzeň dostala částku přes půl milionu korun, která byla přidělena na dětskou kliniku, konkrétněji na hemato-onkologické oddělení. Za tuto sumu bylo zakoupeno sedm monitorů vitálních funkcí, které mají speciální vyvedení na centrální monitor, který zvyšuje bezpečnost monitorování. Zařízení slouží k měření EKG, neinvazivního tlaku, saturace, teploty a v námi požadované konfiguraci i invazivního tlaku. Nastavují se na nich alarmové hranice pro signalizaci rizikového stavu pacienta.
Ve čtyřech pokojích dětské hemato-onkologie je rozmístěno 14 lůžek, která jsou určena pro dětské pacienty s onemocněním krvetvorby. Každý pokoj je vybaven dvěma monitory životních funkcí a pacienti jsou na ně připojováni při aplikaci chemoterapie, po výkonech s plnou anestézií a při celkovému zhoršení zdravotního stavu při léčbě febrilní neutropenie.
Společnost Penny Market s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1997. Její dceřinou společností je mezinárodní obchodní řetězec REWE, který je jednou z největších a nejvýznamnějších světových obchodních společností. Díky této velké finanční pomoci, kdy bylo možné vybavit dětská oddělení novými přístroji, bude zkvalitněna práce lékařů a hlavně bude možno zachránit mnoho dalších dětských životů.
Jednorázová DMS. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, NF KAPKA NADĚJE obdrží 28,50 Kč.
DMS Roční podpora. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK KAPKANADEJE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.

Děkujeme, že s námi pomáháte.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa