Kapka Naděje

Předání daru z výtěžku kalendáře Příběhy 2015 ve FN Motol

Dne 14.4. se v budově nové Onkologie ve FN Motol konalo jedinečné předávání daru od Nadačního fondu Kapka naděje. Jednalo se o dar Kryobox National Lab KPC50-C100 včetně příslušenství v celkové hodnotě cca 620 000,- Kč. Tento jedinečný a pro léčbu dětských pacientů s leukémií nesmírně důležitý přístroj byl zakoupen z výtěžku v pořadí již pátého úspěšného kalendáře, který nese jméno Příběhy 2015 – Moje profese. Letošní téma bylo podpořeno významnými osobnostmi z různých odvětví, které byly vyobrazeny na každém listu kalendáře spolu s krátkým životním příběhem dítěte po prodělané onkologické léčbě.

Předání daru se za NF Kapka naděje zúčastnila zakladatelka Vendula Svobodová a ředitelka fondu Elen Švarcová. Za FN Motol byl přítomen prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. a Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. Za našeho významného partnera, společnost PRE - Pražská energetika, a. s., se zúčastnil tiskový mluvčí Mgr. Petr Holubec.

Velice děkujeme všem, co se na kalendáři podíleli a pomáhali!

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa