Kapka Naděje

Porsche Inter Auto CZ podpořila ve spolupráci s NF Kapka naděje Dětské oddělení FN Motol – darovala analyzátor na počítání buněk

Praha, 20. září 2012 – Společnost Porsche Inter Auto CZ u příležitosti dvacátého výročí úspěšného působení na českém trhu věnovala Nadačnímu fondu Kapka naděje 500 000 Kč na nákup životně důležitých přístrojů a pomůcek pro dětská oddělení nemocnic. Třetí z obdarovaných je Fakultní nemocnice v Motole, která obdržela analyzátor Countess Automated Cell Counter v hodnotě téměř 124 tisíc korun. Přístroj je určený ke zpracovávání biologického materiálu a počítání buněk.
Velmi nás těší skutečnost, že za 20 let úspěšného působení naší společnosti, můžeme společně s Nadačním fondem Kapka naděje významně přispět na nákup tak důležitého přístroje, jakým analyzátor na počítání buněk je,“ říká Anna Gruberová, ředitelka komunikace společnosti Porsche Inter Auto CZ.
Analyzátor Countess je určen pro nemocniční laboratoř hematoonkologického oddělení, které je součástí dětského oddělení FN Motol. Kromě počítání buněk přístroj efektivně zpracovává biologický materiál. Práce se vzorky se tak významně zrychlí, zjednoduší a zároveň i zpřesní. Dar věnovaný hematoonkologickému oddělení nám pomůže zpracovávat biologický materiál, kde nám umožní zefektivnění práce na studiích, ve kterých analyzujeme větší počty vzorků, tedy například studie zaměřené na citlivost buněčných linií na chemoterapeutika, studie zkoumající efekt umlčení určitých genů v patofyziologii leukémií, studie exprese genů specificky spojených s určitými leukemickými subtypy a podobně,“ uvedl prof.MUDr. Jan Trka,Ph.D. , akademický pracovník Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.
Analyzátor na počítání buněk předala přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2.LF a FN Motol prof. MUDr. Janu Starému, DrSc., zástupkyně marketingové oddělení společnosti Porsche Inter Auto CZ, paní Mgr. Veronika Olláryová a prezidentka NF Kapka naděje, paní Vendula Auš Svobodová. Předání se také zúčastnili prof.MUDr. Jan Trka,Ph.D., akademický pracovník Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol a MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně preventivní péči.

Společnost Porsche Inter Auto CZ zahájila spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje u příležitosti 20. výročí svého působení v České republice. Firma mu věnovala 500 000 korun. Do pomoci Kapce naděje se zapojili i zaměstnanci všech osmi poboček sítě PIA CZ, kteří finanční dar navýšili o dalších 58 tisíc korun. Celkovým darem v hodnotě 558 000 korun společnost podpořila zdravotnická zařízení v pěti regionech, kde má Porsche Inter Auto CZ zastoupení. Peníze putují na nákup životně důležitých přístrojů a pomůcek v nemocnicích.

Nadační fond Kapka naděje byl v roce 2000 založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol. Od roku 2002 byla pomoc rozšířena do zdravotnických zařízení po celé ČR.

O společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. je 100% dceřinou společností rakouské firmy Porsche Inter Auto se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost Porsche Holding Salzburg.Rakouská společnost Porsche Inter Auto se řadí k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším podnikatelským subjektům v oblasti prodeje a servisu automobilů v Evropě. Společnost Porsche Inter Auto CZ je největším prodejcem vozů Volkswagen, Audi, Škoda a importérem a prodejcem značky Porsche v České republice. Je rovněž servisním a prodejním zastoupením Bentley pro český trh. Disponuje největším skladem nových vozů a náhradních dílů. Ročně se v Porsche Inter Auto CZ prodá více než 10 000 kusů nových a 3000 ojetých automobilů. Zároveň poskytuje Porsche Inter Auto CZ přes 400 000 servisních hodin ročně.Společnost Porsche Inter Auto CZ zaměstnává v České republice v současné době 730 zaměstnanců v osmi pobočkách – v  Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Všechny autosalony mají k dispozici nejnovější technologie a nejmodernější know-how mezinárodní společnosti. Zaměstnanci pravidelně procházejí systémem odborných školení. Všechny provozovny jsou certifikovány dle ISO 9001:2000.Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto naleznete nejen v České republice, ale také Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Slovinsku, Itálii, na Slovensku a v Albánii. Prostřednictvím svého zastoupení působí Porsche Inter Auto i v Číně.

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa