Kapka Naděje

Porsche Inter Auto CZ podpořila Dětskou kliniku FN Olomouc ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje

20 let Porsche Inter Auto CZ
Porsche Inter Auto CZ podpořila Dětskou kliniku FN Olomouc ve spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje
Praha, 6. září 2012 – Společnost Porsche Inter Auto CZ u příležitosti dvacátého výročí úspěšného působení na českém trhu věnovala Nadačnímu fondu Kapka naděje 500 000 Kč na nákup životně důležitých přístrojů a pomůcek pro dětská oddělení nemocnic. První z obdarovaných je Dětská klinika FN Olomouc, která obdržela téměř 124 tisíc korun na nákup čtyř monitorů životních funkcí Goldway UT6000A. Tyto přístroje jsou určeny ke sledování dětských pacientů během léčby onemocnění krve a krvetvorby. „Životnost každého přístroje je 8 – 10 let, je tedy nutné je pravidelně obměňovat. Jsme proto rádi, že společně s Nadačním Fondem Kapka naděje můžeme přispět na jejich nákup,“ říká ředitel pobočky Porsche Olomouc pan Ing. Jan Krupička. Monitory poputují na hematoonkologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, kde je jejich funkce naprosto nepostradatelná. 
Našemu centru tento dar velmi pomůže, jsme za něj nadačnímu fondu i jeho partnerům vděční. Náročná a agresivní protinádorová léčba vyžaduje, aby každé dítě bylo v jejím průběhu monitorováno tak, aby vedlejší účinky této vysoce toxické cytostatické léčby byly pro dětský organismus co nejnižší. Dostatek monitorů pro jejich sledování je pro nás zásadní,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Monitory životních funkcí předal přednostovi Dětské kliniky FNOL panu prof. MUDr. Vladimíru Mihálovi, CSc., ředitel společnosti Porsche Olomouc pan Ing. Jan Krupička a paní Vendula Auš Svobodová, prezidentka NF Kapka naděje. Předání se také účastnili,  vedoucí lékař hematoonkologického oddělení FNOL pan MUDr. Zbyněk Novák, vrchní sestra Dětské kliniky FNOL Mgr. Světlana Kašubová, vedoucí servisu Porsche Olomouc pan Ing. Josef Havránek a paní Irena Skácelová z marketingového oddělení.
Společnost Porsche Inter Auto CZ zahájila spolupráci s Nadačním fondem Kapka naděje u příležitosti 20. výročí svého působení v České republice. Firma mu věnovala 500 000 korun. Do pomoci Kapce naděje se zapojili i zaměstnanci všech osmi poboček sítě PIA CZ, kteří finanční dar navýšili o dalších 58 tisíc korun. Celkovým darem v hodnotě 558 000 korun společnost podpořila zdravotnická zařízení v pěti regionech, kde má Porsche Inter Auto CZ zastoupení. Peníze putují na nákup životně důležitých přístrojů a pomůcek v nemocnicích.
Nadační fond Kapka naděje byl v roce 2000 založen s cílem trvale a kontinuálně podporovat transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol. Od roku 2002 byla pomoc rozšířena do zdravotnických zařízení po celé ČR.
O společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. je 100% dceřinou společností rakouské firmy Porsche Inter Auto se sídlem v Salzburgu, jejímž vlastníkem je společnost Porsche Holding Salzburg.Rakouská společnost Porsche Inter Auto se řadí k nejúspěšnějším a nejvýznamnějším podnikatelským subjektům v oblasti prodeje a servisu automobilů v Evropě.
Společnost Porsche Inter Auto CZ je největším prodejcem vozů Volkswagen, Audi, Škoda a importérem a prodejcem značky Porsche v České republice. Je rovněž servisním a prodejním zastoupením Bentley pro český trh. Disponuje největším skladem nových vozů a náhradních dílů. Ročně se v Porsche Inter Auto CZ prodá více než 10 000 kusů nových a 3000 ojetých automobilů. Zároveň poskytuje Porsche Inter Auto CZ přes 400 000 servisních hodin ročně.
Společnost Porsche Inter Auto CZ zaměstnává v České republice v současné době 730 zaměstnanců v osmi pobočkách – v  Praze, Plzni, Brně, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Všechny autosalony mají k dispozici nejnovější technologie a nejmodernější know-how mezinárodní společnosti. Zaměstnanci pravidelně procházejí systémem odborných školení. Všechny provozovny jsou certifikovány dle ISO 9001:2000.
Sítě provozoven firmy Porsche Inter Auto naleznete nejen v České republice, ale také Rakousku, Chorvatsku, Maďarsku, Německu, Rumunsku, Slovinsku, Itálii, na Slovensku a v Albánii. Prostřednictvím svého zastoupení působí Porsche Inter Auto i v Číně.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa