Kapka Naděje

Podpořte video a pomozte získat 100 000,- pro NF Kapka naděje

Krásný počin udělal mladý muž Jan Kokeš pro náš nadační fond Kapka naděje.
S panem Kokešem máme podepsanou smlouvu o předání darů v případě výhry.
Vážíme si jeho aktivity, pojďme společně projekt podpořit.

Děkujeme, že s námi pomáháte.

NF Kapka naděje
 

Jan Kokeš

Zdravím Vás přátelé, 
jen chci napsat pár slov k této události. Tuto myšlenku jsem nosil v hlavě od chvíle, co jsem poprvé zhlédl reklamu na soutěž v DATARTu. Téměř okamžitě jsem kontaktoval informační oddělení DATART s tím, jestli není proti pravidlům uskutečnit tuto akci. Dostal jsem svolení a přesto nějaký ten čas otálel s tím, než jsem natočil video, jelikož jsem člověk poměrně stydlivý. Přesto všechno vyhrála síla myšlenky s úmyslem pomoci. 

Přál bych si, abychom společnými silami právě prostřednictvím „DATARTu“ podpořili dobrou věc. Pomohli nadačnímu fondu „KAPKA NADĚJE“, který pomáhá nemocným dětem při jejich velice náročných léčbách. Řekněte, co více může potěšit než právě v tento kouzelný čas Vánoc pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba.

Proto jsem si symbolicky přál APPLE IPAD 2, na kterém by si děti mohli alespoň na chviličku odpočinout od náročných procesů léčby. Tento tablet „DATARTÍK“ by sloužil každému a stal by se maskotem naší vzájemné pomoci.
Ale teď to hlavní – našim společným cílem je získání zmiňované finanční odměny ve výši 100.000,- Kč, proto Vás prosím a vyzývám. Hlasujme právě pro toto video. Prosím všechny své blízké, mé přátelé na facebooku, přátelé mých přátel a samozřejmě jejich přátelé – sdílejme společně toto video a hlasujme.

Vidím v tom velikou příležitost. Pojďme společně dokázat, že umíme pomoci tam, kde je to opravdu potřeba. Díky mému otálení jsme ztratili přibližně 12 soutěžních dní, přesto bych to nedělal, kdybych nevěřil, že s podporou nás všech to můžeme dokázat. Společně pak vytvoříme seznam všech lidí, kteří se na této „NADĚJI POMOCI“ podíleli.
Děkuji za Váš čas a především za Vaše hlasy.   
odkaz na událost:

https://www.facebook.com/events/451726048272606/?notif_t=plan_user_joined

PRŮBĚH SOUTĚŽE
DŮLEŽITÉ ! Nahraná soutěžní videa budou zveřejněna na soutěžní stránce www.datart.cz/soutez, kde budou předložena k veřejnému hlasování. Při veřejném hlasování zásadně platí, že jeden hlasující může odevzdat jednomu videu nejvýše dva hlasy v každém dni trvání soutěže a započítávají se pouze ty hlasy, které soutěžící obdržel na soutěžních webových stránkách www.datart.cz/soutez. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomoci technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné a pořadatel není povinen jeho důvody prokazovat.

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa