Kapka Naděje

Poděkování - Zámek Zábřeh

ZÁMEK ZÁBŘEH OSTRAVA - HOTEL & PIVOVAR

rádi bychom poděkovali panu Radovanovi Koudelkovi, manažerovi hotelu Zámek Zábřeh, za vstřícnost a podporu NF Kapka naděje. Při návštěvě Ostravské nemocnice nám bylo opakovaně poskytnuto ubytování zdarma.
Velice si  podpory vážíme.

NF Kapk naděje

http://www.zamek-zabreh.cz/

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa