Kapka Naděje

Poděkování Samsung Electronics

Nadační fond Kapka naděje obdržel od firmy Samsung Electronics 9 kusů specielních antibakteriálních praček Silver Nano v celkové hodnotě 224.910,.Kč. Tyto pračky byly rozvezeny do těchto nemocnic: FN Motol,VFN Praha,FN Olomouc,FNsP Ostrava,FN Hradec Králové,FN Liberec, nemocnice České Budějovice,krajská nemocnice Pardubice,ZSS Mladá Boleslav. Jménem všech obdarovaných ještě jednou děkujeme.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa