Kapka Naděje

Poděkování Dino Elementary School

Kapka naděje děkuje vedení školy a rodičům Dino Elementary School za uspořádání dražby ve prospěch NF Kapka naděje,jejíž výtěžek dosáhl výše 70.460,--KČ.Tyto prostředky budou použity při koupi densitometru pro dětské onkologicko - hematologické odd. FN Motol.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa