Kapka Naděje

Petr Dodal - člen Správní rady NF Kapka naděje

tragické úmrtí

 

V pátek 21.ledna 2011 nás zastihla zdrcující zpráva o tragickém úmrtí pana Petra Dodala, člena Správní rady Nadačního fondu Kapka naděje.
V tuto chvíli je nesmírně těžké popsat hloubku a sílu ztráty, kterou v nás zpráva o jeho smrti vyvolala.
Není snadné smířit se s myšlenkou, že je hodně hranic, které jsou lidem vymezeny, ale jen smrt je hranicí konečnou. Pro zprávu o odchodu blízkého člověka, kterým pro nás pan Petr Dodal byl, jen těžko nalézáme slova útěchy.
V panu Petru Dodalovi ztrácíme nejen velmi zodpovědného, pracovitého člověka a přítele, ale především osobnost s neobyčejnou lidskostí. Po dobu jeho působení ve funkci člena Správní rady NF Kapka naděje se aktivně zapojoval do pomoci nemocným dětem a jeho výrazný rukopis, který po něm zůstal, nejlépe vystihuje následující myšlenka: „Všechno, co chce činit tvá ruka, to konej celou svou silou“ a právě takový byl Petr Dodal.
Bude nesmírně těžké zaplnit mezeru, která jeho odchodem vznikla.
 
Celý tým našeho nadačního fondu vyjadřuje pozůstalým touto cestou upřímnou a hlubokou soustrast.
NF Kapka naděje        
           
Petr Dodal
14.8.1956 – 21.1.2011
Po maturitě na střední průmyslové škole emigroval do rakouského Salzburgu. Zpět do Československa byl pracovně vyslán ihned po "Sametové revoluci" na post oblastního ředitele jedné americké společnosti-výrobce laboratorní techniky z oblasti biochemie, molekulární biologie a genetiky. 
V roce 1993 se přestěhoval s celou rodinou natrvalo opět do Prahy a poté co mu bylo navráceno české občanství, zde založil firmu Bio-Consult Laboratories spol.s.r.o. 
a Bio-Consult Slovakia spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, ve kterých je dodnes v pozici jednatele. 
Česká společnost je kromě komerční činnosti zapojena i do vybraných vědecko-výzkumných projektů společných s Akademií věd, Univerzitou Karlovou a některými nemocnicemi. 
Firma dlouhodobě podporuje rozmanité charitativní a kulturní akce a pravidelně přispívá na dobročinné organizace. Od roku 2009 je členem Správní rady NF Kapka naděje.
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa