Kapka Naděje

Ozdravný pobyt

 

Vážení přátele,
 
obracíme se na Vás s prosbou a možností pomoci projektu – zajištění pobytu vyléčených dětí s  nádorovým onemocněním u moře, s  profesionální lékařskou, rehabilitační a psychosociální péčí.
 
Nadační Fond Kapka naděje má ve svých cílech všestranné pomoci i péči o děti již vyléčené, sleduje jejich další  vývoj zdravotní a  psychosociální, a to  v souladu s moderním trendem dnešní komplexní péče o dítě – sledovat kvalitu života, poznamenaného výrazně samotným onemocněním a léčbou.
 
Hodnocení významu z pohledu lékaře, hlavního lékařského garanta:
 
Ozdravné pobyty pro hemato-onkologické pacienty (ročně onemocní v ČR až 350 dětí zhoubným nádorovým onemocněním).  
 
Ozdravné pobyty pro děti ve věku 6-19 let, resp. v indikovaných případech pro malé dítě a matku jako doprovod, jsou nedílnou součástí terapie. Tak jako u dospělých nemocných je indikována lázeňská peče, je u dětí ozdravný pobyt jakousi náhradou lázeňského pobytu. Děti z celé ČR, s maximem dětí z největší dětské nemocnice v FN Motol -ale i z celé České republiky- se těchto ozdravných pobytů účastnily. Pacienti mají za sebou náročnou onkologickou terapii- operační výkony, chemoterapii, radioterapii, často mnohaletou léčbu. Do organismu dítěte se po vyléčení samozřejmě zrcadlí všechny vedlejší účinky komplexní terapie.
Ve stručném shrnutí zmiňuji základní význam léčebných pobytů:
-posílení muskuloskeletálního aparátu
-posílení a prevence dalších motorických postižení (terapie paréz, rehabilitace postižených částí těla apod.)
-posílení správného držení těla/časté poruchy růstu, skoliózy u těchto dětí apod.)
-posílení endokrinního systému (časté poruchy hormonálního vývoje u dětí, zvl. děvčat)
-posílení posturálních návyku, rovnováhy, orientace (hlavně u dětí s mozkovými nádory a po ozařování hlavy)
-posílení imunitního systému (opakovaně prokázaný dobrý vliv na nemocnost dětí, jež absolvovaly ozdravný pobyt)
-posílení a zlepšení dechových funkcí
-posílení svalů břicha a dna pánevního (zvl. u pacientů po iradiaci)
-posílení motility, celkové fyzické kondice, u paretických dětí výrazné posuny v jejich sebeobslužnosti apod.
 
Důležitým a za léta pozorování jednoznačným závěrem, je také zlepšení psychosociálního cítění dětí, především pobyt v kolektivu a nalezení nových kamarádů –musíme si uvědomit, že tito pacienti v důsledku onemocnění a terapie ztrácejí školní kolektiv či možnost nadále být v zájmových kroužcích a podobně.
 
Těchto výsledků bylo dosaženo jen díky svědomitému výběru lékařů, rehabilitačních pracovníků, psychologů i jednotlivých vedoucích. Samotné děti i rodiče mají o pobyty velký zájem a na pobyt se těší.
Moře, rehabilitace, zkušenosti ošetřujícího personálu jsou zárukou pozitivního výsledku a skutečně velmi prospěšné pro zdraví našich dětí.
 
 
MUDr. Pavel Boček
Lékařský garant projektu, lékař ve FN Motol
Předseda dozorčí rady NF Kapka naděje
Spolu s dětmi chceme poděkovat za pomoc v roce 2008 společnostem a jednotlivcům :

Duhová energie -  Duhová energie Čez, Reklama centrum – p. Nečasová, p. Karel Voříšek, p. Vaňátko, společnost Astrid - Ing. Hamáčková, MUDr. Dita Tichá, český rozhlas Regina, a dalším laskavým dárcům.Příspěvek na podporu ozdravných pobytů můžete zasílat na č.ú: 27700277/0100 vs: 6010270486.


Všem dárcům předem děkujeme, velice si Vaší podpory vážíme.
 
 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa