Kapka Naděje

Ozdravný pobyt Pediatrické kliniky FN Motol v Chrustenicích

další ročník ozdravného pobytu pro děti z pediatrické kliniky FN Motol se nesl v duchu lesních skřítků.
Herní terapeutka pro děti připravila bohatý program. 
Základem byla celotáborová týdenní hra – Týden lesních skřítků. Děti měly, tak bohatý program, že neměly čas si stýskat po rodičích. Každý den je čekal program od rána do věčera a také krásné odměny za splněné úkoly.
FN Motol je největší nemocnice v ČR a hospitalizované děti jsou z celé republiky. Léčí se zde děti s velmi vážným onemocněním nebo také děti po různých transplantacích orgánů a vážným vrozeným onemocněním.
Ozdravný pobyt byl určený pro velmi vážně nemocné děti, které se dlouhodobě léčí ve FN Motol.  Účastníky byly děti ve věku od 2 let v doprovodu 1 z rodičů, od 10 let pak bez doprovodu. Jednalo se o děti po transplantaci ledvin a jater, děti v chronickém dialyzačním programu, dále děti s chronickým onemocněním a astmatiky, které jim znemožňuje účastnit se běžných dětských aktivit a jsou tak často izolovány od skupiny vrstevníků. Cílem bylo zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, podpora zapojení do vrstevnické skupiny, získání nových sociálních zkušeností a dovedností. Jako vhodné se často jeví také účast sourozence chronicky nemocného dítěte (ve věku do 15 let), s cílem podpořit sourozenecké vztahy, které mohou být narušovány častými hospitalizacemi nemocného dítěte. Sourozenci těchto dětí mají také velmi často pocity odstrčenosti a nedostatku pozornosti ze strany rodičů a dalších dospělých. 
Ozdravný pobyt se nesl ve velmi pohodové atmosféře, děti si užily krásný týden plný her. Našli si nové kamarády a utvořili si nové přátelské vazby, které často trvají celý život.

Děkujeme všem dětem, které podpořily, ozdravný tábor v rámci projektu Čtení pomáhá.

Také lékařům, sestřičkám a všem, kteří se podíleli na realizaci pobytu.

Velice si vážíme pomoci všech.

Děkujeme, že s námi pomáháte. 

NF Kapka naděje

 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa