Kapka Naděje

OMLUVA DENÍKU AHA

Omluva Nadačnímu fondu Kapka naděje
Aha! | 25.10.2008 | rubrika: Titulní strana |
Dne 5. 2. 2007 jsme v deníku Aha! uveřejnili článek s názvem Po Vendule jde kriminálka? V tomto článku jsme uvedli tvrzení o hospodaření Nadačního fondu Kapka naděje, jehož předsedkyní správní rady je paní Václava Svobodová, a sice, že Nadační fond Kapka naděje a společnost Scenérie a.s., jež patřila zesnulému Karlu Svobodovi, si vzájemně pomáhaly překrývat dluhy, že někdy pomohl finančně Nadačnímu fondu Kapka naděje prostřednictvím Scenérie a.s. Svoboda, jindy zase tekly peníze opačným směrem. Za toto tvrzení, které se ukázalo jako nepravdivé, se Nadačnímu fondu Kapka naděje omlouváme.
RINGIER ČR a.s. vydavatel deníku Aha!

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa