Kapka Naděje

Nový přístroj pro Motol

Vendula Svobodová, prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje, předala Klinice dětské hematologie a onkologie II.LF UK FN Motol průtokový cytometr v hodnotě 6 500 000 Kč, který zakoupil nadační fond z loňského dvaadvacetimiliónového výtěžku získaného při benefici VyVolení pro Kapku naděje. Průtokový cytometr je přístroj, kterým buňky protékají. Zjednodušeně řečeno, velmi rychle zaznamenává procházející buňky a jejich vlastnosti. Vyšetření metodou průtokové cytometrie je nezbytné pro diagnostiku hematologických onemocnění. Přístroj slouží všem dětem v České republice u nichž dětský hematolog stanoví podezření na leukémii a dětem po transplantaci kostní dřeně.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa