Kapka Naděje

Nová transplantační jednotka slavnostně otevřena

Ve čtvrtek 6.6.2002 byla na II. dětské klinice FN Motol slavnostně otevřena nová transplantační jednotka kostní dřeně . Moderní jednotka má deset specializovaných klimatizovaných lůžek a její součástí jsou i pokoje pro rodiče. Původní izolační stany staré transplantační jednotky nahradí pokoje, v nichž sterilní prostředí, teplotu a vlhkost vzduchu zabezpečuje moderní vzduchotechnika. Na výstavbu nové TJ byly použity prostředky ze státní dotace ve výši 80 mil. Kč, dále vlastní prostředky FN Motol ve výši cca 25 mil. Kč. a významnou měrou na výstavbu přispěla i občanská sdružení, nadace a jednotlivci. Nadační fond Kapka naděje přispěl částkou 8 mil. Kč na nákup přístrojů, které jsou umístěny v laboratořích a zajišťují diagnostický servis pro stávající i nové pracoviště.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa