Kapka Naděje

Nová forma dárcovství - dárcovská SMS

Od pátku 24.9. do konce roku 2004 bude zavedena nová služba pro zájemce podpořit aktivity Kapky naděje. Od uvedeného data je možno zasílat tzv. dárcovské SMS ve tvaru:DMS kapkanadeje na číslo 87777. K tarifní ceně za SMS bude připočtena částka ve výši 30,- Kč + DPH a Nadační fond Kapka naděje z každé zaslané SMS obdrží 27,- Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz. Děkujeme za Vaše příspěvky.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa