Kapka Naděje

NF Kapka naděje zakoupil fibrobronchoskop pro pneumologii VFN a 1. LF UK v Praze

NF Kapka naděje předal 30. srpna 2010 v 11.00 hod. klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné Fakultní nemocnice a 1. lékařské fakultě University Karlovy, Ke Karlovu 2 v Praze standardní fibrobronchoskop PENTAX FB-15V v celkové hodnotě 315.700 Kč. 
Bronchoskopie je v současné době nejčastěji používaná metoda, s jejíž pomocí se řeší vdechnutí cizích těles do dýchacích cest a díky bronchoskopu lze během zákroku - optického vyšetření dolních cest dýchacích, odebrat vzorky tkání a hlenu. Bronchoskopický zákrok je velmi často život zachraňující výkon. K zakoupení přístroje přispěla částkou 100.000,- Kč společnost PRODES PRAHA, s.r.o. 
„V současné době se bronchoskopie u dětských pacientů provádí na 5 pracovištích v České republice. Pacientů, kteří potřebují toto vyšetření, neustále přibývá, prodlužují se čekací doby. Nyní je čekací doba pro dětské pacienty na plánovaný diagnostický zákrok v průměru kolem 3 měsíců. Stále přibývá dětských pacientů se závažnými respiračními infekty, vyžadujícími umělou plicní ventilaci pro velmi závažný průběh onemocnění, kde je nutné urgentní endoskopické řešení k zajištění průchodnosti dýchacích cest. Pořízení bronchoskopického vybavení má pro naši kliniku zcela zásadní význam, poskytujeme péči dětem s rozličnými zdravotními problémy od raného novorozeneckého věku až po dospívající. Bronchoskopický zákrok je velmi často život zachraňující výkon.“, říká MUDr. Petr Koťátko z dětské pneumologie VFN a 1. LF UK.
Předání fibrobronchoskopu PENTAX FB-15V proběhlo za účasti prezidentky NF Kapka naděje Venduly Auš Svobodové, primáře MUDr. Pavla Frühaufa, CSc a Dity Havlákové za společnost Prodes.

foto: Lucie Vítková

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa