Kapka Naděje

NF Kapka naděje v Havířově

prezidentka NF Kapka naděje předala do nemocnice v Havířově inkubátor v hodnotě 650 000,- za přispění společnosti Arcelor Mittal.

TISKOVÁ ZPRÁVA – PŘEDÁVÁNÍ INKUBÁTORU 25.1.2008 Dne 25.1.2008 paní Vendula Svobodová - prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje a paní Elen Švarcová - ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje navštívily nemocnici s poliklinikou v Havířově. Ředitelka nemocnice Ing. Věra Kovářová se přivítala s paní Vendulou Svobodovou, Elen Švarcovou, ředitelem společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ing. Ivem Chmelíkem, primáři, dětskými lékaři a poděkovala Nadačnímu fondu Kapka naděje za velmi hodnotný dar, který zvýší kvalitu zdravotní péče poskytované hospitalizovaným novorozencům a nedonošencům. Poté paní Vendula Svobodová seznámila přítomné s činností nadačního fondu a vyzvala je k účasti na charitativních projektech. Primářka dětského oddělení osobně poděkovala paní Svobodové za zakoupení inkubátoru a spolu s primářem gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Petrem Wieckem objasnila jeho potřebnost. Nadační fond Kapka naděje naší nemocnici daroval inkubátor Giraffe Omnibed v hodnotě 650 000,- Kč. Tento inkubátor má vysouvací, naklápěcí lůžko a umožňuje pohodlný přístup pro všechny úkony. Integrovaný centrální monitor zobrazuje vnitřní klima inkubátoru, všechny důležité provozní stavy, nastavované a měřené hodnoty. Přístroj se dá využít také jako vyhřívané lůžko s radiačním zářičem. U inkubátoru převzala paní Vendula Svobodová šek na částku 250 000,- Kč, kterou na inkubátor přispěla společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. Ředitelka nemocnice společně s paní Vendulou Svobodovou při předávání inkubátoru rozvázala mašli na inkubátoru a primářka dětského oddělení MUDr. Helena Strmeňová do inkubátoru položila první novorozeně. Paní Vendula Svobodová a paní Elen Švarcová po prohlídce novorozeneckého oddělení navštívily také děti na dětském oddělení a předaly jim dárky – plyšové hračky, CD, videokazety, trička s logem nadace či puzzle. Paní Svobodová si s dětmi povídala a na jejich žádost jim rozdávala také podepsané fotografie. 

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa