Kapka Naděje

NF Kapka naděje a Shobokshi investment s.r.o. předali na podporu výzkumu 2 500 000,-

NF Kapka naděje díky svému štědrému dárci panu Hussein Shobokshi jednateli společnosti Shobokshi investment s.r.o. dnes předala symbolický šek na 2 500 000,- Kč přednostovi Kliniky dětské hematologie o onkologie FN v Motole prof. MUDr. Janu Starému, DrSc a panu prof. MUDr. Tomášovi Eckschlagerovi, CSc. Na podporu výzkumu a to konkrétně na detekci chromozomálních změn u neuroblastomu metodami array komparativní genomové hybridace nebo nucleotide polymorphism array v klinických vzorcích neuroblastomu. Díky osobnímu příběhu a zkušeností s onkologickým onemocněním dcery pana Hussein Shobokshi si vybral právě projekt Kapky naděje a Fakultní nemocnice v Motole.Děkujeme za velkorysý dar. Na fotografiích je možné spatřit samotné předání symbolického šeku a prezidentku Nadačního fondu Kapka naděje paní Vendulu Svobodovou, jak si na vlastní kůži zkouší těžkou, ale přitom nádhernou práci výzkumných pracovníků z danného oddělení.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa