Kapka Naděje

Neonatologické oddělení ve FNB

Praha – 7. listopadu 2007 – Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze (FNB) dnes otevřela na neonatologickém oddělení novou Jednotku specializované péče pro novorozence, která je svým odborným zaměřením ojedinělým a unikátním pracovištěm v České republice. Vedle toho, že se zde budou léčit nedonošené děti, začne totiž novorozencům především poskytovat komplexní péči zaměřenou na infekční problematiku (např. intenzivní péči o novorozence matek se závažnými infekčními chorobami, včetně dětí HIV pozitivních rodiček). A proč ve FNB? Její nedílnou součástí je právě vysoce specializovaná Klinika infekčních nemocí a konzultanti z této kliniky budou hrát významnou roli při léčbě těchto dětí. I proto bylo rozhodování odborných společností o umístění nové jednotky ve FNB poměrně jednoduché.

Provoz specializované části neonatologického oddělení slavnostně zahájili ředitel FNB Petr Sláma a primář oddělení Martin Čihař. Ten při této příležitosti mimo jiné řekl: „V současné době je nezbytné navýšit počty lůžek na porodnických i neonatologických odděleních, protože počet novorozenců stále stoupá. Na tomto místě musím proto zmínit neoddělitelnou spolupráci s naší Gynekologicko-porodnickou klinikou nejen při budování našeho nového pracoviště. Ale ne každé dítě má to štěstí, že se narodí zcela zdravé. Především chybějí lůžka intenzivní péče a my jsme rádi, že tuto službu můžeme od dneška poskytovat“. Vedle nadregionální péče související s infekčními chorobami, bude oddělení sloužit také jako tzv. intermediární centrum, které bude úzce spolupracovat s ostatními velkými pražskými porodnicemi.

Neonatologické oddělení ve FNB se nejen kompletně zrekonstruovalo, ale rozšířilo svoji kapacitu o šestnáct lůžek (z toho je 10 lůžek na jednotce intenzivní péče). Nyní jsou zde dva boxy intenzivní péče a separátní izolační box pro infekční problematiku. Dále jsou na oddělení nové pokoje rooming-in pro nedonošené děti. 

Finanční podporu na přístrojové vybavení ve výši více jak tři milióny korun poskytl Nadační fond Kapka naděje.  „S větším počtem míst pro specializovanou péči o právě narozené děti je potřeba zajistit také moderní přístroje. Ze své zkušenosti vím, že právě tato část zařizování bývá finančně velmi náročná,“ říká zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka nadějeVendula Svobodová a pokračuje: „V tomto případě nadace přispěla částkou přes tři miliony korun. Jednalo se zejména o přístroje na podporu dýchání, inkubátory a vyhřívaná lůžka. Kapka naděje rovněž zakoupila transportní inkubátor. Pro nemocnici by bylo obtížné, aby všechny tyto investice zvládla sama,“ uzavírá Svobodová.

Z celkové částky poskytla 800 tisíc korun společnost SYNOT LOTTO, a.s. „Na péči o děti se v Synotu zaměřujeme dlouhodobě. Všechny děti potřebují lásku a pozornost, ty zdravotně či sociálně handicapované navíc ještě mimořádnou podporu. Jsem ráda, že náš holding díky úspěšnému podnikání může pomáhat mnoha z nich, tak jako zde na Bulovce ve spolupráci s Kapkou naděje“, říká ředitelka holdingu SYNOT Kateřina Louisa Daňhelová.   

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa