Kapka Naděje

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně

Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze na Malé Straně je jediným centrem svého druhu v České republice. Jeho existence je celospolečensky velice důležitá, jelikož kromě akutní léčby intoxikace drogou, provádí i následnou psychoterapii na lůžku. Léčba je zaměřena nejen na zvládnutí abstinenčních příznaků, ale i na motivační trénink formou individuální i skupinové terapie. Určitým handicapem tohoto detoxikačního centra byla až do dnešního dne absence elektronického monitoringu životních funkcí dětských pacientů, nezbytného v akutních případech intoxikace drogami či alkoholem. Elektronický transportní monitor životních funkcí v hodnotě 150.000,- Kč zakoupil Nadační fond Kapka naděje, pod záštitou Ing. Pavla Hejmy, starosty Městské části Praha 1. Dne 25. 3. 2008 byl přístroj slavnostně předán lékařům centra Vendulou Svobodovou, prezidentkou NF Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa