Kapka Naděje

Návštěva FN v Ostravě

autor: Adam Gřunděl

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa