Kapka Naděje

Návštěva dětí z pediatrické kliniky FN Motol na táboře

Kapka naděje byla navštívit děti z pediatrie FN Motol na táboře. Tyto ozdravné tábory pro děti z Fakultní nemocnice v Motole pořádáme každý rok.

První turnus v rekreačním objektu v Chrustenicích u Berouna byl věnován dětem z Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Jednalo si již o sedmý ozdravný tábor pro děti z pediatrické kliniky, který zajišťuje Kapka naděje.

Pobyt je určen pro děti ve věku od 2 let a jedná se o děti po transplantaci, v chronickém dialyzačním programu, s jiným chronickým onemocněním či astmatiky. Tyto okolnosti jim znemožňují účastnit se běžných dětských aktivit či běžných dětských táborů a jsou tak často izolovány od svých vrstevníků.

Cílem pobytu je nejen zlepšení psychické a fyzické kondice dětí, ale i zapojení dětí mezi vrstevníky.

Děkujeme našim partnerům - Nadaci Karla Pavlíka za financování tábora, firmě COTY, Shell, Botanicus a Haribo za dárky pro děti.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa