Kapka Naděje

Nadační fond Kapka naděje obdaroval Dětskou kliniku Krajské zdravotní

Dětská klinika Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. získala díky Nadačnímu fondu Kapka naděje další přístroje a vybavení. Předání proběhlo ve čtvrtek, 2. října 2014 za účasti Venduly Svobodové, prezidentky Nadačního fondu Kapka naděje a ředitelky Elen Švarcové. Obdarovaní převzali přístrojový systém Ohmega R s katetry, vyšetřovací lehátko, postele s matracemi získané z projektu „Čtení pomáhá“ a NCPAP driver s příslušenstvím, vše v celkové hodnotě 800 000 korun.Na Dětské klinice přítomné přivítal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., spolu s přednostou Dětské kliniky MUDr. Jaroslavem Škvorem, CSc. „Jsem rád, že mohu za vedení společnosti poděkovat dárcům za přístroj určený dětským pacientům, a také Nadačnímu fondu Kapka naděje, který mezi obdarované zařadil Masarykovu nemocnici již poněkolikáté,“ uvedl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče MNUL, o. z.Přednosta Dětské kliniky MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. také poděkoval a přítomným pak popsal funkce a přínos přístroje a dalšího vybavení při léčbě dětských pacientů a spolu se staniční sestrou Mgr. Miladou Koláčnou i MUDr. Josefem Liehnem doprovodili dárce na oddělení za dětskými pacienty, Vendula Svobodová a Elen Švarcová spolu se sestřičkami z Dětské kliniky rozdaly hospitalizovaným dětem drobné dárky.Doplňující informace:Přístroj nCPAP driver s příslušenstvím pro dětské pacienty slouží k vytváření pozitivní přetlaku při výdechu a tak napomáhá dokonalejšímu rozepnutí plic (dýchání). Často se využívá při řadě onemocnění dýchacích cest a plic dětí, zejména nejmenšího věku. Systém Ohmega R je v současné době zlatým standardem v diagnostice extraezofageálního refluxu, tedy patologického návratu žaludečních kyselin do horních etáží jícnu, který je spojen s chronickým chemickým drážděním horních i dolních dýchacích cest.Tento stav se projevuje jako opakované infekty dýchacích cest, pálení žáhy, nebo například chronický kašel. Nová diagnostická metoda nám umožňuje, kromě potvrzení přítomnosti refluxu, i objektivizovat jeho intenzitu, kvalitu a výšku a na základě těchto výsledků upravit individuálně a cíleně terapii.Nadační fond Kapka naděje pomáhá nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Od roku 2002 se pomoc rozrostla na dětská oddělení regionálních nemocnic po celé ČR.
Děkujeme, že s námi pomáháte.NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa