Kapka Naděje

Nadační fond Kapka naděje navštívil FN Brno

 

Dne 1.4.2011 daroval NF Kapka naděje další přístroje v Brně. Jednalo se o resuscitační postel pro děti, která bude umístěna na dětském oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a sanitární vybavení. Samotný akt by se nemohl uskutečnit bez pomoci dvou významných partnerů. Společnosti H + H technika a společnosti Laufen CZ.
„Kritická popálenina u dětí vyžaduje velmi náročnou intenzivní péči po dobu
několika týdnů i měsíců. Klade tak vysoké nároky nejen na ošetřující personál, ale především na moderní technologie, mezi něž patří i toto resuscitační lůžko." - MUDr. Pavel Suchánek, primář Dětského oddělení Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno.

„Jsme rádi, že naše společnost může pomoci FN Brno. Jsme si dobře vědomi toho, že zdravotní zařízení potřebují ke zkvalitňování služeb a modernizaci především finanční prostředky, které se jim v dnešní době velmi těžce shánějí. Věříme, že takto vložené prostředky pomohou zlepšení péče o pacienty. Všem pacientům přejeme brzký návrat k rodinám a kamarádům,“ říká Mgr. Blanka Halasová ze spoločnosti H+H technika.

„Jsme velice rádi, že jsme v rámci naší dlouhé spolupráce s nadačním fondem Kapka naděje pomohli zvelebit další dětské oddělení, tentokrát v Dětské nemocnici, která je součástí FN Brno. Těší mě, že celková částka překračující milion korun, kterou prostřednictvím Kapky naděje věnujeme malým pacientům, pomáhá dětem alespoň částečně jejich pobyt v nemocnicích zpříjemnit,“ říká Ingrid Hejkalová, manažerka projektů a komunikace společnosti Laufen CZ.
Jednorázová DMS. Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS KAPKANADEJE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, NF KAPKA NADĚJE obdrží 27 Kč.
DMS Roční podpora. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK KAPKANADEJE na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.
 
DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE 


NF KAPKA NADĚJE

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa