Kapka Naděje

Mimořádný příklad úspěšné mezinárodní spolupráce v dětské onkologii: čeští lékaři vedli největší studii léčby akutní leukémie v historii tohoto onemocnění

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) a její léčba
ALL je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u dětí. Nulová šance na vyléčení počátkem 60. let 20. století se změnila na více než 80 % v současnosti. U většiny dětí se však nelze s dosaženými výsledky spokojit. Léčba je náročná, dlouhodobá a přináší řadu akutních, i život ohrožujících komplikací a pozdních následků. 20 % dětí s leukémií prodělává navíc návrat nemoci (relaps), který vyžaduje novou léčbu, většinou posílenou o transplantaci kostní dřeně. Současná dětská onkologie se snaží optimalizovat počáteční léčbu tak, aby se podařilo výskyt relapsu dále snížit. 

V posledních 30 letech nebyl do počáteční léčby dětské leukémie zařazen ani jeden nový lék a léčebného pokroku je dosahováno optimalizací dávek a schémat stávajících léků. 

Za účelem rychlého dosažení statisticky hodnotitelných výsledků je nutné sledovat velký počet pacientů. I když je ALL nejčastější zhoubný nádor u dětí, je to v podstatě vzácné onemocnění, kterým ročně onemocní v České republice cca 70 dětí. Proto je nutná mezinárodní spolupráce. Ta se v tomto případě odehrála v rámci tzv. „International-BFM Study Group“ - pracovní skupiny, sdružující více než 30 zemí. Prezentovaná interkontinentální studie je příkladem této globálnější spolupráce.

Cílem studie tedy bylo zlepšit prognózu dětí vysokého rizika posílením intenzity léčby a naopak ušetřit vedlejších účinků léčby děti s dobrou prognózou, a to snížením její intenzity. 

Administrativní zajištění studie v České republice podpořil nadační fond Kapka naděje.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa