Kapka Naděje

Městské nemocnice Ostrava foto z návštěvy V. Svobodové

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa