Kapka Naděje

Medvědí knížka

V nakladatelství  FANY právě vychází veršovaná knížka pro větší děti s názvem „Medvědí knížka“. Vystupují v ní dvě medvíďata Dami a Sami, která rozmlouvají s autorem knížky a kladou mu všelijaké otázky. Třeba - co znamená slovo papaláš...nebo jak se stala liška liškou... nebo jak to, že medvěd vyroste... Knížku krásně a vtipně doprovodil ilustracemi Jiří Slíva. O to, aby veršovaná knížka vyšla se zasloužila Nadace Kapka naděje, která se svolením svého sponzora SYNOT Lotto použila část finančního daru na knížku o medvíďatech. Knížku lze získat na webových stránkách Kapky naděje www.kapkanadeje.cz Kmotři: prezidentka Kapky naděje Vendula Svobodová, ředitelka holdingu SYNOT Kateřina Luisa Daňhelová, Daniela Mrázková z nakladatelství FANY a Jiří Krampol

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa