Kapka Naděje

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

25.6. Vendula Svobodová navštívala Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, kde předala zažízení na dětské odd. bezmála za 340 000,-
Z přiložené fotogalerie je znát veselá atmosféra. Dětští pacienti V. Svobodovou odměnily milým přijetím a sluníčky.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa