Kapka Naděje

Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol byly předány další dva přístroje

Dne 16. května 2012 předal Nadační fond Kapka naděje hned dva přístroje FN Motol. Předání prvního přístroje se uskutečnilo na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jednalo se o systém Innovance PFA – 200 v hodnotě 300 000,-Kč, který slouží k rozšíření spektra vyšetření u poruch krevních destiček. Systém byl zakoupen z výtěžku benefičního koncertu NF Kapka naděje. Dále byla předána na transplantační jednotce FN Motol Centrifuga Hermle včetně kompletního příslušenství. Tento přístroj byl pro oddělení pořízen ze štědrého finančního daru společnosti Penny Market, která nadačnímu fondu Kapka naděje předala šek ve výši 100 000,-Kč, na benefičním koncertu Nadačního fondu Kapka naděje, který se konal na podporu transplantační jednotky a banky pupečníkové krve. Předání přístroje se osobně zúčastnila prezidentka NF Kapka naděje Vendula Auš Svobodová, ředitelka NF KN Elen Švarcová, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc a zástupce společnosti Penny Market Petra Karasová.

Jako obvykle jsem nezapomněli na malé pacienty přivezli jsem jim dárky od společnosti Woodyland a také nám dárky pro děti darovala společnosti LEGO

Děkujeme 


NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa