Kapka Naděje

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Nadační fond Kapka naděje vznikl za účelem podpory Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF a FN Motol, která nadále zůstává naší prioritou a „vlajkovou lodí“ naší pomoci.

Klinika dětské hematologie a onkologie (KDHO) vznikla v roce 2004 spojením Kliniky dětské onkologie a hematologického oddělení II. dětské kliniky FN Motol.

Naše klinika zahrnuje šest lůžkových oddělení – tři lůžková oddělení standardního typu, dvě jednotky intenzivní péče a transplantační jednotku. Součástí kliniky je také několik specializovaných ambulancí, hematologický stacionář a centrum pro léčbu hemofilie a jiných krvácivých chorob. Klinika disponuje moderním laboratorním centrem.

Klinika se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku, na nezhoubná krevní onemocnění jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 300 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice.

Více na stránkách kliniky http://kdho.fnmotol.cz/.