Kapka Naděje

Kapka naděje zahajuje spolupráci s Bankou pupečníkové krve a podporu její činnosti

Na základě dohody mezi představiteli Banky pupečníkové krve a Nadačního fondu Kapka naděje se v budoucnu stane podpora činnosti Banky pupečníkové krve nedílnou součástí aktivit Kapky naděje. Tím se působnost Kapky naděje rozšíří na území celé republiky. Bližší informace o Bance pupečníkové krve lez najít na www.bpk.cz.

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa