Kapka Naděje

KAPKA NADĚJE SE OPĚT VRAÁTILA DO ZLÍNA NA MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Jako každý rok, tak i letos nadační fond Kapka naděje zavítal do Zlína na již 54. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Festival probíhal ve dnech 30. 5. – 5. 6. 2014. Kapka naděje je hlavním partnerem v oblasti benefičních projektů na ZFF již jedenáctým rokem.
Kromě podílení se na kulturním dění festivalu, se nadace zasloužila i o pomoc v podobě předání přístrojového vybavení Krajské nemocnici Tomáše Bati, a současně nezapomněla rozdávat radost a dárky v Dětském centru Burešov. Během odpoledne se již tradičně konalo odhalení dvou hvězd na Chodníku slávy dětských filmových herců. Kapka naděje odhalení hvězd pořádá společně s Mezinárodním festivalem, a za podpory krajského města Zlín. Letošní odhalení se konalo na náměstí Práce dne 3. 6. 2014 od 15:00, před vchodem do Velkého kina. Letos nám bylo ctí odhalit hvězdy na chodníku slávy dvou dětských herců, které jsou hvězdami i po dovršení  dospělého věku. Jednalo se o Magdu Reifovou a Michala Suchánka. Při slavnostním odhalení byla přítomna zakladatelka a prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová.
Po této ceremonii a na závěr krásného charitativního dne si hosté festivalu mohli užít open air koncert a vystoupení velké pěvecké osobnosti české scény – Báry Basikové. Open air koncert se konal od 18:00 na již tradičním náměstí Míru.
Zlínský festival je jedinečnou příležitosti pro nadační fond Kapka naděje, jak pomáhat ve Zlínském kraji a zároveň být součástí kulturního dění.

Děkujeme, že s námi pomáháte.

NF Kapka naděje

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa