Kapka Naděje

Kapka naděje nejslavnější mezi nadacemi

Nadační fond Kapka naděje je podle aktuálního vydání magazínu Marketing a media zcela nejznámější charitativní organizací v zemi. Údaje poskytl OMD Snapshot, exkluzivní systém k rychlému získání aktuálních informací z trhu, které jsou zjišťovány kvótním průzkumem na populaci České republiky ve věku 15-59 let, tentokrát na vzorku 1040lidí. Nadační fond Kapka naděje, který Sidovsky management mediálně zastupuje, bezkonkurenčně zvítězil ve všech třech druzích otázek a graf úspěch dokládá. Zdroj : Marketing a media, 9.1.2006

Poděkování dárcům

Activa Beznoska Jaroslav Beran Family Foundation Shell Tesa